Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal

Cine este ALTDC.ro

SC NEOPRO ALTDC SRL  persoana juridica de drept roman, constituita si functionand in baza legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, STR. CARDINAL IULIU HOSSU 41, Jud. Cluj, Romania, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/1312/2018, si are cod de inregistrare fiscala 39159746, denumita in continuare ALTDC.

Categorii de date personale prelucrate de ALTDC

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. ALTDC prelucreaza urmatoarele categorii de date:

 • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 • informatii rezultate in urma inregistrarii audio a convorbirilor telefonice (continut si metadata);

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

In ce scopuri prelucreaza ALTDC date cu caracter personal?

 • furnizarea de produse si servicii, pentru intocmirea contractelor si a facturilor fiscale
 • identificarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, internet);
 • verificarea Clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele ALTDC contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, internet);
 • inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu ALTDC cu scopul de a imbunatatii calitatea serviciilor si a apelurilor, dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii;
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile ALTDC pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor;
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care ALTDC este parte;

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre ALTDC este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing sau care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul tau va determina imposibilitatea ALTDC de a furniza servicii sau produse.

Transferul datelor catre terti

ALTDC poate transfera datele personale catre urmatorii terti:

 • Furnizori de servicii: servicii IT, arhivare, curierat, utilitati, audit, serviciilor de suport procesare plati, precum si a altor categori de furnizori necesari in desfasurarea activitatii;
 • Organe judiciare din Romania si din alte tari UE, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;

ALTDC va asigura protectia datelor personale transmise catre terti, impunând termenii privind protecția datelor, la standardul solicitat de Legile privind Protecția Datelor; și își păstrează responsabilitatea pentru respectarea obligațiilor sau orice omisiune a tertilor.

Cat timp prelucram datele cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre ALTDC pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile.

Securitatea datelor

ALTDC va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de securitate.

ALTDC se va asigura că orice persoană care este autorizată de ALTDC să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

În momentul în care vine la cunoștință despre un Incident de Securitate, ALTDC îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință Clientului sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia.

Drepturile persoanei vizate

 • dreptul de a cere ALTDC sa confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale, in mod gratuit;
 • dreptul de a cere ALTDC sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere ALTDC sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor personale;
 • dreptul de a notifica in scris ALTDC ca renuntati la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea produsului sau in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.